Båtskrotning

Processen innefattar ett antal steg så som; Bärgning, Transport, Sortering och Slutdestruktion.

Konstruktion av båtar skiljer sig väsentligt och tekniskt kunnande samt en viss flexibilitet krävs för demontering och destruktion. Tidsåtgång och kostnad varierar därför mellan olika typer och storlekar av båtar.

batdem1

batdem2

batdem3